Propuneri privind Contractul-cadru

CNAS a publicat pe site-ul propriu, în secțiunea „Transparență decizională”, proiectul de Ordin comun MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017.

Existând posibilitatea ca orice persoană interesată să trimită propuneri în termen de 10 zile de la publicarea pe site-ul CNAS, Colegiul Medicilor Alba a redactat o serie de observații care au fost trimise atât Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate cât și Ministerului Sănătății.