Acte normative ale Colegiului Medicilor din România

Acte normative publicate în Monitorul Oficial:

Decizia-17-2022 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia-5-2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor medicali al Colegiului Medicilor din România

Decizia-6-2021 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Procedura din 6 februarie 2020 privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

Regulament-electoral din 29 noiembrie 2019 de organizare şi desfăşurare a alegerilor

Decizia-8-2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere şi control ale colegiilor teritoriale şi ale Colegiului Medicilor din România, precum şi aprobarea Regulamentului electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor

Decizia-6-2019 privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul colegiilor teritoriale şi gestionarea mecanismului de alertă

Decizia-5-2019  pentru abrogarea Deciziei CMR nr. 8/2013

Decizia-4-2019 pentru adoptarea unei moțiuni privind industria tutunului

Decizia-18-2018  privind gestionarea mecanismului de alertă

Decizia-14-2018 privind întocmirea şi emiterea certificatului profesional curent

Decizia-13-2018 privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România

Decizia 12-2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor

Decizia-31-2017 privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesională în vederea recunoaşterii titlurilor de medic specialist

Decizia-21-2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia-14-2017 privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

Decizia-5-2017 pentru stabilirea procedurii de consultare a dosarelor disciplinare aflate pe rolul şi în arhiva Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din România

Decizia-4-2017 privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România

Decizia-1-2017 pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

Decizia-22-2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia-19-2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia-16-2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Hotararea-3-2016 pentru modificarea Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România

Hotararea-2-2016 privind modificarea şi completarea Statutului Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012

Decizia-1-2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 26/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice