Prezentare generală

Colegiul Medicilor este o organizaţie profesională a medicilor, fiind o instituţie neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Colegiul Medicilor din România (CMR) are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesii în cadrul vieţii sociale.

CMR se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. Între CMR şi colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.

Toți cei care doresc să exercite profesia de medic pe teritoriul României trebuie să fie înscriși într-un colegiu teritorial.