Lămuriri privind art. 419 lit. h) din Legea nr. 95/2006

S-a mai făcut un pas spre lămurirea situației privind aplicarea art. 419 lit. h) din Legea nr. 95/2006 care prevede:

Membrii CMR au următoarele drepturi: h) să beneficieze, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, atât medicii în activitate sau pensionari, cât şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

Mai jos aveți repostate întrebările adresate de CM Alba și răspunsurile primite, plus întrebarea recent adresată de un deputat din județul Alba și răspunsul primit de acesta.

2016.11.18 răspuns CAS ALBA gratuitate medici

2017.08.18 intrebari CNAS-gratuitate medici

2017.09.06 răspuns CNAS gratuitate medici

2018.04.24 intrebare deputat

2018.05.22 raspuns catre deputat