Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale

În Anexa 2 a Ordinului nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale sunt enumerate dotările minime obligatorii pentru cabinetele medicale.

Textele legislative integrale pot fi regăsite aici :

OMS-153_2003.pdf

Norme OMS 153_2003

De asemenea, a se vedea și textul integral al Ordinului nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale aici: OMS1301-2007 .