Reprezentanți în AG

Persoanele desemnate ca reprezentanți în Adunarea Generală Națională, în ordinea numărului de voturi obținute:

TITULARI

  1. Dr. Ioan SUSAN
  2. Dr. Voichița VARMAGA
  3. Dr. Mădălina VESA
  4. Dr. Elena DULĂU

SUPLEANŢI

  1. Dr. Elena Lăcrămioara DANCIU
  2. Dr. Simona Marion STRĂJAN-RADU
  3. Dr. Silviu Dan CRAINIC
  4. Dr. Radu Florin VIERU
  5. Dr. Cătălina GHEMEȘ