Modificarea Statutului CMR și a Codului de Deontologie Medicală

Începând de astăzi, 06.01.2017, au intrat în vigoare formele actualizate ale Statutului Colegiului Medicilor din România și  ale Codului de Deontologie Medicală al CMR.

 

Le puteți consulta pe site-ul nostru la secțiunea Organizare – Prezentare generală.

 

De asemenea, vă informăm că în luna decembrie 2016 au intrat în vigoare OMS 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 și OMS 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

 

Printre modificările aduse de aceste două ordine subliniem oferirea accesului pacientului la toate documentele medicale în termen de 48 de ore (în baza unei cereri scrise) și aprobarea noului model obligatoriu de acord informat al pacientului. Pentru mai multe detalii, puteți găsi forma integrală a acestor ordine pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea Transparență decizională –> Acte normative aprobate sau le puteți descărca aici:

norma-din-2016-forma-sintetica-pentru-data-2017-01-06

norme-metodologice-din-2007-forma-sintetica-pentru-data-2017-01-06