Asistență medicală, medicamente și proteze gratuite pentru medici

Conform Art. 419 lit. h) din Legea nr. 95/2006 membrii Colegiului Medicilor din România au următoarele drepturi: „să beneficieze, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, începând cu 1 ianuarie 2008, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, atât medicii în activitate sau pensionari, cât şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

 

Colegiul Medicilor Alba a cerut Casei de Asigurări de Sănătate Alba indicarea procedurii prin care toți membrii CMR pot beneficia efectiv de gratuitate în ceea ce privește asistența medicală, medicamentele și protezele. Însă răspunsul a fost că, în acest moment, medicii (membri CMR), cât şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora nu pot beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr. 95/2006 deoarece în legislație nu este prevăzută o procedură de decontare pentru această categorie de persoane.

 

Drept urmare, Colegiul Medicilor Alba a făcut o cerere oficială către Ministerul Sănătății, cerere prin care a solicitat luarea tuturor măsurilor necesare pentru remedierea acestei anomalii, mai exact completarea cadrului legislativ în așa fel încât art. 419 lit. h) din Legea nr. 95/2006 să devină imediat aplicabil.