Penitenciarul Deva angajează medic

Penitenciarul-Spital Mioveni cu sediul în localitatea Mioveni, bd.Dacia nr.1, judeţul Argeş, intenţionează să încheie 1 contract de prestări servicii medicale – medicină generală, pe o perioadă determinată. Serviciile se vor presta în cadrul Penitenciarului Deva.

Condiţii minime impuse prestatorului de servicii medicale:

– să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la exercitarea profesiei de medic;

– să poată desfăşura activitatea în regim independent;

– să facă dovada că este membru al Colegiului Medicilor din România;

– să facă dovada asigurării privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională;

– să fie posesor al unui titlu oficial de calificare în medicină pentru specialitatea medic generalist/specialist/primar de medicină generală sau de familie autorizat si evaluat.

– să poată presta activitate 7 ore / zi, 35 ore / săptămână pe o perioadă de minim 12 luni.

În eventualitatea în care vor fi mai multe oferte la egalitate, departajarea se va face în funcție de vechimea în specialitate.

Oferta de preţ reprezentând tariful, precum și documentele care să dovedească condițiile minime solicitate pentru prestările de servicii solicitate, se vor transmite în plic până la data de 26.01.2018, ora 15:30, la adresa: Penitenciarul- Spital Mioveni, cu sediul în Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1, jud. Argeș.

Caietul de sarcini se poate solicita de la sediul Penitenciarului-Spital Mioveni, prin email la adresa: achizitii.spmioveni@anp.gov.ro  sau prin fax:0248.260 143.

Informaţii suplimentare la telefon fix 0248/260.560 int. 223 sau 232, telefon mobil 0723692547 sau email : achizitii.spmioveni@anp.gov.ro.