În contextul riscului de răspândire a COVID-19

S-a decretat stare de urgență din 16 martie 2020 pentru o perioadă de 30 de zile. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial poate fi regăsit mai jos:

Decretul 195/2020

Alte acte normative de interes:

Ordinul 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din secţiile ATI

Ordinul 643/2020 privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă

Ordinul 555/2020 (actualizat 8 mai) privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2

Ordinul 539/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru

Hotararea 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Ordinul 438/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen

Ordonanta 6/2020 MILITARĂ privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

Ordonanta 5/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta 4/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordinul 503/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea PROTOCOLULUI DE TRATAMENT al infecţiei cu virusul SARS-Cov- 2

Ordinul 497/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină

Ordonanta 3/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordinul 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDIN nr. 476 din 20 martie 2020 pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19

ORDIN nr. 50 din 20 martie 2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării

HOTĂRÂRE nr. 201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

ORDONANŢĂ nr. 1 din 17 martie 2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 16 martie 2020 privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19

ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei (inclusiv pentru MF)

ORDIN nr. 436 din 13 martie 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV2)