Alegeri pentru comisiile de disciplină și Comisia Superioară de Disciplină

Conform Deciziei nr. 14/2017 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România, s-au stabilit datele organizării alegerilor pentru membrii comisiilor de disciplină:

  • pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial, turul I în perioada 14-21 septembrie 2017, respectiv, dacă este cazul, turul II în perioada 1-8 octombrie 2017;
  • pentru Comisia Superioară de Disciplină, turul I în 13 octombrie 2017, respectiv, dacă este cazul, turul II în 27 octombrie 2017.

Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.

Condiții pentru a candida:

  • medic primar cu vechime în profesie de peste 7 ani;
  • să nu aibă abateri disciplinare în ultimii 5 ani;
  • să nu fie membru al comisiei electorale în această legislatură;
  • *să nu fie membru în Comisia Superioară de Disciplină sau în organele de conducere ale colegiului.

*calitatea de membru în Comisia Superioară de Disciplină sau în organele de conducere ale colegiului nu împiedică depunerea candidaturii; trebuie însă avut în vedere faptul că, în cazul alegerii în Comisia de disciplină, persoana aflată în situația de incompatibilitate va trebui să renunțe la calitatea avută anterior.

Candidaturile se vor depune personal la secretariatul colegiului județean sau, pentru Comisia Superioară de Disciplină, la secretariatul Colegiului Medicilor din România, după cum urmează:
a) 01.08 – 31.08.2017 pentru candidaturile ca membru al comisiei de disciplină teritorială – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru;
b) 01.09 – 30.09.2017 pentru candidaturile ca membru al Comisiei Superioare de Disciplină – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru.

Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:
a) o declaraţie de candidatură;
b) un curriculum vitae.

Declaraţia de candidatură va fi dactilografiată şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
b) vechimea în profesie;
c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
f) data şi semnătura.

Modelul pentru declarația de candidatură poate fi descărcat aici : declaratie candidatura .

 

Întreg cuprinsul deciziei nr. 14/2017 poate fi consultat aici: decizia-14-2017-m-of-345-din-10-mai-2017 .