Alegeri martie 2020

În luna martie vor avea loc alegerile locale organizate de către Colegiul Medicilor Alba.

Turul I al alegerilor se va desfășura în perioada 1-3 martie 2020, între orele 8.00-20.00, la sediul colegiului.

În situația în care participarea la vot nu atinge cvorumul de două treimi din membrii cu drept de vot, se va organiza turul II.

Turul al II-lea al alegerilor se va desfășura în perioada 13-15 martie 2020, între orele 8.00-20.00, la sediul colegiului.

Alegerile sunt organizate pentru desemnarea:
a)membrilor consiliului colegiului Alba;
b)reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România;
c)membrilor comisiei de cenzori.

Depunerea candidaturilor pentru calitatea de membru al organelor prevăzute mai sus se face personal, la secretariatul colegiului, în perioada 1 – 10 februarie 2020.

Declarația de candidatură poate fi descărcată de aici: https://www.cmralba.ro/wp-content/uploads/2020/01/Declaratie-de-candidatura.pdf

Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului medicilor teritorial al cărui membru este medicul respectiv.

Toate mandatele vor avea o durată de 4 ani.

O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât şi pe aceea a reprezentanţilor în Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România.
Nu se poate candida concomitent pentru mandatele menționate mai sus şi pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.

Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale CMR, atât la nivel naţional, cât şi teritorial, medicii care deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv al ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al structurilor deconcentrate ale acestuia ori în cadrul CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, al patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de funcţii de demnitate publică.

Campania electorală se încheie cu 48 de ore înainte de începerea procesului de votare.