Alegeri Comisia de Disciplină 2023

În perioada septembrie-octombrie 2023 vor avea loc alegerile pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și, respectiv, pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după cum urmează:

Pentru Comisia de Disciplină de la nivelul Colegiului Medicilor Alba:

  • 22 și 23 septembrie 2023 – Turul I
  • 6 și 7 octombrie 2023 – Turul al II-lea (dacă este cazul)

Pentru Comisia Superioară de Disciplină:

  • 13 octombrie 2023 – Turul I
  • 27 octombrie – Turul II (dacă este cazul)

În temeiul art. 112 din Statutul Colegiului Medicilor din România, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România a adoptat Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care prevede posibilitatea de a vota fizic (la secția de votare) sau prin mijloace de comunicare la distanță (vot electronic – Aplicația Medicului – Colegiul Medicilor din România (cmr.ro)). Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România care au cotizaţia plătită la zi.

Persoanele care doresc să depună candidaturi pentru a dobândi calitate de membru în Comisia de Disciplină teritorială a CM Alba trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie membre ale Colegiului Medicilor Alba
  • să aibă cotizația plătită la zi
  • să fie medici primari cu vechime în profesie de cel puţin 7 ani
  • să nu fi săvârşit abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

Candidaturile trebuie să conțină:
a) o declaraţie de candidatură; (art. 37 din Regulamentul electoral)
b) un curriculum vitae;
c) o scrisoare de intenţie ce va conţine motivaţia candidatului, exprimarea interesului pentru poziţia vizată, propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii administrativ-jurisdicţionale etc.

Candidaturile se depun în perioada 1-31 august 2023, personal, prin poştă, prin curier, în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru, la sediul din Alba Iulia, str. Lucian Blaga, nr. 8, jud. Alba sau electronic (secretariat@ab.colmed.ro , dacă persoanele dețin semnătură electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică ).

Mai multe informații privind alegerile puteți găsi și pe site-ul CMR la adresa: Alegeri 2023 – Colegiul Medicilor din România (cmr.ro)