Epilepsy Challenge 2018

Epilepsy Challenge 2018

TELEPILEPSY – reţeaua de telemedicină în epilepsie în Romania, organizează cel mai mare cross pentru epilepsie din ţara noastră. Evenimentul se numește „Epilepsy Challenge” şi se va desfăşura în orașele: Alba Iulia, Bacău, București, Brașov, Baia Mare, Cluj Napoca, Craiova, Sibiu, Timișoara și Târgu Mureș.

Scopul acestei acţiuni este să strângă fondurile necesare înfiinţării de noi Centre de Epilepsie și Monitorizare EEG în diferite zone geografice din România, conectate atât între ele, cât și cu centre universitare din țară și din străinătate. La ora actuală proiectul „Telepilepsy” este funcţional în 6 cabinete existente deja în Cluj-Napoca, Oradea, Craiova, Sibiu, Bacău şi Suceava.

Proba de 5 km din cadrul Epilepsy Challenge este dedicată în special medicilor, farmaciștilor și asistenților medicali, dar este deschisă tuturor celor care doresc să sprijine persoanele cu epilepsie.

Înscrierile pentru Alba Iulia se pot face până în data de 1 iunie.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi site-ul: https://www.epilepsychallenge.ro/ .

Medicii pensionari

Întrucât au apărut modificări legislative (Legea nr. 113/2016 care a modificat Legea nr. 95/2006) cu privire la continuarea activității medicilor peste vârsta de 65 ani este necesară avizarea de către Colegiul Medicilor.

Articolul 391, alin. (8) din Legea nr. 95/2006 prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:

– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.”

Prin urmare, medicii care doresc continuarea activității vor solicita obținerea avizului de la Colegiul Medicilor Alba, pe baza următoarelor acte, în funcție de activitatea desfășurată:

 1. Pentru medicii care lucrează în sistem privat și nu au contract cu CAS ALBA direct sau prin angajator.

Art. 3 din Decizia CMR nr. 4/2008

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), medicii îşi pot continua activitatea medicală peste vârsta de pensionare dacă aceasta se desfăşoară în unităţi sanitare private.
(2) Continuarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza următoarelor documente:
a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfăşoare exclusiv în unităţi medicale private;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.
(3)Eliberarea avizului se face de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul.

 1. Pentru medicii care lucrează în unități sanitare publice ce au contract cu CAS Alba

Art. 4 din Decizia CMR nr. 4/2008
(1) În unităţile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activităţii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situaţii excepţionale, respectiv deficit de personal medical şi numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs.
(2) Continuarea activităţii se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcţionează unitatea medicală în baza următoarelor documente:
a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;
f) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum şi precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

(3) Nu se va mai acorda avizul prevăzut la alin. (2) în situaţia în care unitatea medicală nu va organiza un nou concurs pentru ocuparea postului la termenul precizat la obţinerea pentru prima dată a avizului de continuare a activităţii cu caracter medical.

Intervalul pt. publicarea posturilor la concurs este din 3 în 3 luni, interval stabilit de Colegiul Medicilor Alba.

 1. Pentru medicii de familie și medicii care lucrează în unități sanitare private care au contract cu CAS Alba.

Art. 5 din Decizia CMR nr. 4/2008
Avizul anual pentru continuarea activităţii peste vârsta de pensionare de către medicii de familie se acordă de colegiul teritorial la care este înregistrat medicul respectiv în baza următoarelor documente:
a)cererea medicului;
b)copie a actului de identitate;
c)copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unităţii medicale în care va continua desfăşurarea activităţii;
d)certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
e)copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
f)dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.

Copia asigurării de răspundere civilă și dovada creditelor EMC le avem în baza noastră de date, astfel că nu vi le mai solicităm.

După obținerea avizului de la Colegiul Medicilor Alba, medicii din situațiile 2 și 3 (care au contract cu CAS direct sau prin furnizorii de servicii) vor prezenta la DSP Alba dosarul prin care solicită continuarea activității după vârsta de 65 ani.

Dosarul prezentat la DSP Alba va cuprinde:

– avizul de la CM Alba
– cerere
– copie act de identitate
– certificat de sănătate și viza de la medicul psihiatru
– pentru medicii care lucrează în unități sanitare publice mai este nevoie și de un un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv dacă este cazul, pentru linia de gardă și care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs.

La nivelul DSP Alba se va constitui o comisie, conform art. 391 alin. 8 din Legea nr. 95/2006, iar aceasta va stabili necesitatea prelungirii activităţii.

Simpozion Practic MF Sovata 3-5 iunie 2016

Compania de comunicare medicală Houston NPA vă invită să vă înscrieți la prima ediție din 2016 a seriei de evenimente Practic MF, proiectul fiind lansat în 2012 cu o ediție pilot, urmată în 2013 – 2015 de 12 simpozioane regionale, care au reunit în total peste 1800 de medici de familie din toată țara.
Evenimentul se va desfășura în perioada 3-5 iunie 2016 la Hotel Danubius din Sovata și se adresează medicilor de familie din județele AB, BH, BN, CJ, HR, MS, SJ, SM.
Coordonator științific: Prof. Univ. dr. Nicolae Calomfirescu. Evenimentul este creditat EMC.

DESPRE PRACTIC MF

PRACTIC MF este organizat sub forma unor conferințe regionale cu caracter interactiv, incluzând dezbateri în plen, workshopuri și prezentări de caz subscrise celor trei direcții principale:
• diagnostic precoce și tratament corect în cele mai frecvente afecțiuni din practica medicului de familie
• managementului cabinetului medicului de familie
• legislație și politici de sănătate
Interactivitatea, inovația și networking-ul sunt cuvintele cheie care stau la baza proiectului:
• Întrebări fulger adresate de moderator;
• Premii acordate la fiecare ediție pentru cei mai activi participanți;
• Sistem de vot cu palete verzi/roșii prin care cei din sală pot semnaliza atunci când doresc să adreseze întrebări sau pot răspunde cu DA/NU la întrebările venite din partea lectorilor;
• Numeroase oportunități de socializare create în cadrul evenimentului
• Programul științific se desfășoară după cum urmează: vineri, între orele 15.00 – 20.00 și sâmbătă, între orele 09.00 – 14.00.

Principalul obiectiv al conferinţei constă în furnizarea informațiilor legate de diagnosticului precoce, tratamentului şi monitorizării corecte în practica medicului de familie la nivelul cabinetului medicului de familie.

Acest eveniment va facilita comunicarea între specialiştii din diferite arii implicate în diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor în vederea îmbunătăţirii accesului rapid la un tratament multidisciplinar.

PRACTIC MF oferă cadrul necesar pentru dezbaterea celor mai importante probleme medicale, manageriale sau cu implicații sociale în practica de zi cu zi a medicilor de familie.

Coordonatorul ştiinţific al manifestării este Prof. Univ. Asoc. Dr. Nicolae Calomfirescu, medic primar urolog. Evenimentul este creditat EMC.

Printre lectorii confirmati (lista in curs de actualizare) se regăsesc:

 • Conf. dr Monica Tarcea, medic nutritionist, decan UMF Targu Mures;
 • Sef Lucrari dr. Edit Szekely- microbiolog UMF Targu Mures;
 • Sef lucrari Ureche Corina, UMF Tg Mures.
 • Dr. Remus Sipos, presedinte Asociația medicilor de medicină generală/medicina de familie Mureș (AMFMS);
 • Dr. Gheorghe Haber, presedinte ASMF Alba;
 • Conf.Dr. Adela Golea, medic sef UPU Smurd, Spitalul clinic judetean Cluj;
 • Dr Sorin Lesnic- Medic legist Spitalul Judetean de Urgenta Slatina
Taxe participarePana la 6 maiDupa 6 mai
Medici de familie – taxa include: cazare- loc în cameră dublă 2 nopți, 1 cina – vineri,  1 prânz – sambata, 1 cina festiva – sambata, pauzele de cafea, accesul la lucrările conferinței, kitul de eveniment, diploma EMC, accesul la facilitățile de relaxare ale hotelului (numai în afara orelor de desfășurare destinate conferinței)255 lei300 lei
Medici de familie – taxa include: accesul la lucrările conferinței, kitul de eveniment, diploma EMC, 1 cina – vineri , 1 prânz – sambata , pauzele de cafea.130 lei150 lei
Însoțitori (persoană care nu activează într-un punct farmaceutic/unitate spitalicească sau nu este inscris la UMF/postliceală) taxa include : cazare – loc în cameră dublă 2 nopți, 1 cina – vineri,  1 prânz – sambata, 1 cina festiva – sambata, accesul la facilitățile de relaxare ale hotelului700 lei700 lei

Detalii despre plata taxei de participare

Numărul locurilor este limitat, iar rezervarea fermă se face în momentul achitării taxei.
Plata taxei de participare se face în contul Houston NPA (Cont RON: RO94 BACX 0000 0003 3054 6010 deschis la Unicredit Tiriac Bank, sucursala Alba Iulia București, EXCLUSIV HOUSTON NPA S.R.L. – CUI 25249091, J40/3074/09.03.2009). După efectuarea plății, pentru a vă putea înscrie la simpozion, vă rugăm să ne trimiteți o copie după OP la adresa de e-mail andreea.acatrinei@houston.ro (0756.030.353) sau la nr. de fax 021.317.09.43.

***
Pentru detalii și înscriere:
andreea.acatrinei@houston.ro, 0756.030.353 sau la nr. de fax 021.317.09.43
Pentru detalii despre proiectele Houston din aceast an vă rugăm accesați
www.houston.ro

Avize posturi scoase la concurs ianuarie-februarie 2024

Au fost emise avize pentru scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Spitalul Județean de Urgență Alba

 • 3 posturi de medic specialist medicină de urgență;
 • 2 posturi de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență;
 • 1 post medic specialist nefrologie;
 • 1 post medic specialist neonatologie;
 • 1 post medic rezident anul V boli infecțioase;
 • 1 post medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • 2 posturi medic specialist neurologie;
 • 1 post medic specialist cardiologie;
 • 2 posturi medic specialist ATI.

Spitalul Municipal Aiud

 • 2 posturi medic specialist medicină de urgență;
 • 2 posturi medic specialist anestezie și terapie intensivă;
 • 1 post medic specialist pediatrie;
 • 1 post medic specialist neurologie;
 • 1 post medic specialist epidemiologie;
 • 1 post medic specialist radiologie și imagistică medicală;
 • 1 post medic specialist boli infecțioase;
 • 1 post medic specialist cardiologie;
 • 1 post medic specialist obstetrică-ginecologie.

Direcția de Sănătate Publică Alba

 • 1 post medic specialist medicină de laborator.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați organizatorii.