Curs „Perspective în bolile infecțioase”

Subiecte prezentate:
– actualități în bolile infecțioase
– boala Lyme între da și nu
– Clostridium difficile cauze de eșec, recidiva, alternative terapeutice, profilaxie
– infecții osteo-articulare
– infecții urinare
– boala diareică acută
– markeri de inflamație
– recoltări de produse patologice pentru DG corect
– infecții de tract respirator
– SDR paraneoplazice vs boala infecțioasă
– febra – investigații, prezentări de caz

Credite: 30 pct EMC

Cadrul didactic de predare, coordonator: Șef lucrări Dr. Cismaru Cristina
Colaboratori: Șef lucrări Dr. Slavcovici Adriana, Asist. univ. Dr. Horvat Melinda

Prețul cursului:
– medici primari/ specialiști-150 RON
– medici rezidenți, biologi, biochimiști-100 RON

Plata se poate face şi prin virament bancar în contul UMF ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cod fiscal: 4288047, număr de cont cont RO67TREZ21620F331700XXXX deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cu specificarea pe ordinul de plată a numelui cursantului, pentru curs 47 sau la Colegiul Medicilor Alba.
Documente necesare la înscriere:
– cerere şi fişa de înscriere tipizată (se poate descărca de pe site-ul Universităţii)
– chitanţa sau copia ordinului de plată cu care s-a achitat cursul.

 

Curs referitor la malpraxis

Colegiul Medicilor Alba organizează cursuri privitoare la malpraxisul medical. Acestea vor fi susținute de către lect. univ. dr. Maria Aluaș (UMF Cluj-Napoca).

Contravaloarea unui curs este de 120 de lei, din care 50 de lei vor fi plătiți de către Colegiu.

Program:

20.04.2017 – 14.00-18.00
21.04.2017 – 10.00-14.00

Pentru înscrieri și detalii vă rugăm să ne contactați.