Regulament privind alegerile pentru Comisia de Disciplină

Decizia nr. 8/2023

privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial şi pentru Comisia Superioară de Disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale
Dată act: 28-apr-2023
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania

În temeiul art. 453 şi 454 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 112 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 1/2022,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. 1
Se stabileşte data organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial şi, respectiv, pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după cum urmează:
a) pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial, turul I în perioada 14-21 septembrie 2023, respectiv, dacă este cazul, turul II în perioada 1-8 octombrie 2023;
b) pentru Comisia Superioară de Disciplină, turul I în 13 octombrie 2023, respectiv, dacă este cazul, turul II în 27 octombrie 2023.

Art. 2
Desfăşurarea votării pentru alegerea comisiilor de disciplină teritoriale se va organiza în maximum 3 zile consecutive stabilite de către consiliile colegiilor teritoriale în perioadele prevăzute pentru organizarea turului I şi, după caz, a turului II.

Art. 3
Se adoptă Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4
Se aprobă componenţa Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează:
1. dr. Aurelian-Emil Ranetti;
2. dr. Bogdan Popescu;
3. dr. Horia Bumbea;
4. dr. Dan-Nicolae Popescu;
5. dr. Adrian Cursaru;
6. dr. Mihaela Boţ;
7. dr. Ciprian-Andrei Coroleucă;
8. Cătălin Miu;
9. Nicoleta Tatiana Popescu.

Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 14/2017 privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 10 mai 2017.

Art. 6
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Daniel Coriu

ANEXĂ:
REGULAMENT ELECTORAL privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 424 din data de 17 mai 2023