Regulament privind alegerile pentru Comisia de Disciplină

Decizia nr. 14/2017

privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale

În vigoare de la 10.05.2017

Publicat în Monitorul Oficial,

Partea I nr. 345 din 10.05.2017.

În temeiul art. 453 şi 454 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 113 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1. (1) Se stabileşte data organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial şi pentru Comisia Superioară de Disciplină, după cum urmează: a) pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial, turul I în perioada 14-21 septembrie 2017, respectiv, dacă este cazul, turul II în perioada 1-8 octombrie 2017; b) pentru Comisia Superioară de Disciplină, turul I în 13 octombrie 2017, respectiv, dacă este cazul, turul II în 27 octombrie 2017. (2) Desfăşurarea votării pentru alegerea comisiilor de disciplină teritoriale se va organiza în maximum 3 zile consecutive stabilite de către consiliile colegiilor teritoriale în perioadele prevăzute pentru organizarea turului I şi, după caz, a turului II. Turul II se va organiza, dacă va fi cazul, la 10 zile de la data terminării turului I de alegeri.

Art. 2. În vederea desfăşurării alegerilor pentru Comisia Superioară de Disciplină Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România convoacă Adunarea generală extraordinară a Colegiului Medicilor din România în zilele de desfăşurare a alegerilor.

Art. 3. Se adoptă Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. (1) Se aprobă componenţa Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează: 1. dr. Adrian Nedelciu; 2. dr. Marius Alexandru Liţu; 3. dr. Cristian Soreanu; 4. dr. Octavian Verescu; 5. dr. Romina Drăgan; 6. Laura Barbu; 7. Florentin Stoicescu.
(2) Secretariatul tehnic al Comisiei Electorale Centrale va fi asigurat de către Secretariatul Colegiului Medicilor din România. (3) Se stabileşte indemnizaţia pentru membrii Comisiei Electorale Centrale, după cum urmează: a) preşedinte – 1.500 lei; b) secretar – 1.200 lei; c) membru – 1.000 lei.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2011 privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011.

Art. 6. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România

Gheorghe Borcean

Bucureşti, 28 aprilie 2017. Nr. 14.

Regulament-Electoral-CDCSD-2017-M.-Of.