Comisia de jurisdicție profesională

Membru : Dr. Pițu Flaviu

Comisia de jurisdicţie profesională participă la judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de cercetare disciplinară.

Comisia de jurisdicţie profesională are următoarele atribuţii:
a)desfăşoară ancheta disciplinară în cazul plângerilor faţă de care Biroul executiv a dispus declanşarea anchetei şi, respectiv, contestaţiilor formulate împotriva deciziilor emise de comisiile de disciplină ale colegiilor teritoriale;
b)constituie dosarul de anchetă disciplinară şi administrează probatoriul necesar în vederea soluţionării cauzei;
c)întocmeşte referatul cu propunerea de soluţionare a cauzei şi susţine acţiunea disciplinară în faţa Comisiei superioare de disciplină.