Comisia de avizări

Membri: Dr. Danciu Lăcrămioara, Dr. Străjan Simona

Atribuții:

  • verifică eliberarea certificatelor de membru CMR și a avizele de înființare sau de funcționare a unităților medico-sanitare private;
  • analizează sesizările referitoare la cazurile de exercitare ilegală a profesiei de medic și le înaintează organelor competente.