Transferul medicilor

Conform Deciziei nr. 10/2009 a Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, membrii Colegiului Medicilor din România luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi vor fi luaţi în evidenţa acestuia din urmă în baza următoarelor documente:

  • notă de transfer;
  • copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) şi pregătirea profesională (rezident, specialist, primar);
  • copie de pe actul de identitate;
  • adeverinţă de încadrare de la noul loc de muncă sau de exercitare a profesiei.
  • copie de pe decizia de pensionare (dacă este cazul).

Nota de transfer se eliberează de către colegiul unde este înregistrat medicul, în baza unei cereri scrise a medicului care dorește transferul. Înaintea eliberării notei de transfer, medicul solicitant are obligația de a achita la zi cotizația datorată către colegiul de unde dorește să plece.

Cotizația plătita în avans se va vira către colegiul unde urmează să se transfere medicul, făcându-se mențiune în nota de transfer.

Nota de transfer va fi înmânată, sub semnătură, solicitantului și poate fi însoțită, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordării certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

Dacă la nivelul colegiului de unde se transferă medicul s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declanșată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transferă.

La luarea în evidență a medicului de către noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu un cod corespunzător, și se va reține cel anterior.