Răspunsul CNAS privind gratuitatea pentru medici

Colegiul Medicilor Alba a început din anul 2016 demersuri pentru clarificarea modului în care se aplică (sau nu) art. 419 lit. h) din Legea nr. 95/2006. Mai jos e o postare mai veche având același subiect.

Asistență medicală, medicamente și proteze gratuite pentru medici

Ministerul Sănătății nu a răspuns cererii noastre inițiale, astfel că ne-am adresat secției de contencios a Curții de Apel Alba, care ne-a dat câștig de cauză, obligând ministerul să ne răspundă. Însă MS a înțeles să facă recurs. Prin urmare, am decis ca până la judecarea recursului să facem o nouă cerere, cu aceeași temă, dar formulată puțin diferit, cerere pe care să o adresăm atât ministerului, cât și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Aici puteți regăsi cererea trimisă către CNAS: 2017.08.18 intrebari CNAS-gratuitate medici .

Iar aici aveți răspunsul trimis de CNAS: 2017.09.06 răspuns CNAS gratuitate medici .

În opinia noastră, răspunsurile date nu au fost punctuale (spre deosebire de întrebările noastre) și au evitat esența problemei. Dar vom reveni pe lângă CNAS cu o cerere de completare a acestui răspuns, deoarece au ignorat complet categoria medicilor de familie, a celor angajați în unități private și a medicilor pensionari, care sunt membri CMR și nu beneficiază de gratuitate. În plus, nu au indicat nici procedura pentru decontare în cazul medicilor angajați în unități sanitare publice.