Programul de creditare

LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Republicată

Art. 422
(1) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către CMR. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de CMR.
(2) Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă, stabilit de Consiliul naţional al CMR, sunt suspendaţi din exerciţiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.

 

DECIZIA nr. 1/ 2013 a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

Art. 1
Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă o parte a conceptului mai larg de dezvoltare profesională continuă în domeniul medical, denumit în continuare DPC, şi constă în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii, menţinerii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii nivelului de performanţă în fiecare domeniu de specialitate, a unei practici medicale de înaltă calitate şi a garantării siguranţei pacientului.

Art. 4
(1)Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este de 200, pe parcursul a 5 ani, stabilit la data evaluării, sau de 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.
(2)Participarea la activităţile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.
(3)În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.

Art. 6
(1)Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa propriului punctaj profesional.
(2)Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5, în următoarele situaţii:
a)la avizarea anuală;
b)cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c)după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;
d)la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
e)la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
f)ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.

Decizia completă a Consiliului Național al CMR poate fi consultată aici: Decizia 1-2013-actualizată la 26.04.2017