Criterii de creditare

Anexa 1 a Deciziei nr. 1/2013

Art. 5

Regulile generale de creditare a cursurilor şi manifestărilor ştiinţifice sunt următoarele:
a) prezenţa participanţilor pe toată durata de desfăşurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea
acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective;
b) programele de EMC care se desfăşoară pe parcursul unei săptămâni beneficiază de creditare pentru maximum 6 zile;
c) numărul maxim de credite EMC acordate pentru un program este de 60;
d) durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata
sesiunii şi este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program; în cazul nerespectării acestei prevederi, evaluatorul are dreptul de a reduce timpul aferent creditării cu 15 minute pentru fiecare două ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educaţional.
e) cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestări ştiinţifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul general al manifestării şi dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditaţi de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi;
f) simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează
separat, suplimentar faţă de programul de bază desfăşurat între momentele de deschidere şi închidere stabilite de
furnizor;
g) sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant
neputând fi în acelaşi timp prezent în două locuri;
h) numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi;
i) nu pot fi introduse în calcul creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp;
j) respectarea cu stricteţe a programului declarat.

 

Decizia completă a Consiliului Național al CMR poate fi consultată aici: Decizia 1-2013-actualizată la 26.04.2017