Calculare punctaj creditare

DECIZIA nr. 1/ 2013 a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România

Art. 3
(1)Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC.
(2)Creditele EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalenţa cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC.
(3)Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului.
(4)Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani.
(5)Prin excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face şi anual, în baza cererii de prelungire a activităţii.

Anexa 1 – Art. 29
(1)Calcularea punctajului pentru evaluarea profesională a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obţinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă, dacă au fost obţinute în intervalul de 5 ani calculat, o singură dată, credite pentru titluri profesionale, după cum urmează:
a)obţinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sănătăţii, prin promovarea concursului de rezidenţiat – 50 de credite EMC;
b)obţinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialităţi, în afara celei de bază – 200 de credite EMC;
c)obţinerea unui atestat de studii complementare – 75 de credite EMC;
d)obţinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate – 250 de credite EMC;
e)obţinerea titlului de doctor în medicină – 300 de credite EMC;
f)obţinerea titlului de master – 100 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;
g)obţinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătăţii – 75 de credite EMC;
h)obţinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătăţii – 100 de credite EMC;
i)statutul de cadru didactic universitar, şef de lucrări, conferenţiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an.

 

Decizia completă a Consiliului Național al CMR poate fi consultată aici: Decizia 1-2013-actualizată la 26.04.2017